Stredná odborná škola polytechnická (Stredná odborná škola)

Študijné odbory – podnikanie v potravinárstve, elektrotechnik, agropodnikanie, životné prostredie, jazdectvo, mechanik.
Učebné odbory – agromechanizátor, poľnohospodárska výroba, záhradník.