Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, Nám.mieru 1